Minding din bedrift: Den spanske Idiom Asunto

December 23  by Eliza

Det spanske ordet asunto (AH- snart -toh) (materie, business, det som opptar deg) er et idiom som brukes i flere spanske fraser. I noen deler av Sør-Amerika, kan asunto erstatte uttrykket Følgende er noen vanlige eksempler på bruken sin "hva for.":

  • ¡No es asunto tuyo! (Noh HMs AH- snart -toh altfor -yoh) (Det er ikke din sak!)
  • Estoy Hablando de asuntos de negocios. (Ehs- tohy AH- bvlahn -doh deh AH- snart -tohs deh neh- goh -seeohs) (jeg snakker om forretningsmessige forhold.)
  • ¡Si Pelean, les quito la pelota y asunto concluído! (Se peh- leh -ahn lehs kee -toh lah peh- loh -tah ee AH- snart -toh Kohn-Kloo ee -doh) (Hvis du slåss, vil jeg ta ballen unna, og det er slutten av det!)
  • ¿En asunto de qué le dijiste? (Ah AH- snart -toh deh KEH leh dee- Hees -teh) (Hvorfor gjorde du fortelle ham?)