Minimere båndet for et dokument

June 29  by Eliza

Donna er ansvarlig for å utarbeide et dokument som vil bli brukt i hele hennes selskap. Hun ønsker at dokumentet når den åpnes for å "minimere" båndet på toppen av skjermen, og deretter, når den er lukket, returnere bånd til sin "pre-opening" tilstand. Dette ville bli gjort for å tilveiebringe maksimal skjermområde for dokumentet. Donna tallene at dette vil ta en makro for å oppnå, men hun er ikke sikker på hvilke kommandoer du bruker til å utføre oppgaven.

Det er en utrolig sparsommelige informasjonen som er tilgjengelig på jobbe med båndet i VBA. Faktisk, den eneste metoden vi har vært i stand til å lokalisere som vil minimere båndet er følgende:

ActiveWindow.ToggleRibbon

Denne metoden er den samme som å trykke Ctrl + F1. Det veksler mellom bånd, endre det fra maksimert til minimert, og vice-versa. Dette, selvfølgelig, er ikke hva Donna ønsker å gjøre; hun ønsker å sørge for at det blir minst mulig. Dessverre har vi vært i stand til å oppdage noen måte å utføre denne oppgaven.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (8515) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010.