Modifisere Antall Jump List Items

September 29  by Eliza

Som standard, Jump Lists vise de ti mest nylig tilgang til elementer. Legg merke til at listene viser ti elementer, ikke som lister bare holde styr på ti. Faktisk, hvis du åpner et hopp liste som viser ti elementer og fjerne en, vil du legge merke til et annet element beveger seg i å ta sin plass. Som blir sagt, hvis du foretrekker at hopplister viser en annen rekke andre enn ti elementer, kan du endre det.

Hvis du vil endre antall elementer som vises i et hopp listen, høyreklikker du på Start-knappen, velg Egenskaper, og klikk på "Start Menu" -kategorien. Deretter klikker du på Tilpass-knappen for å vise Tilpass Start dialogen Meny boks. (Se figur 1)

Modifisere Antall Jump List Items

Figur 1. Endring av antall elementer i hopplister.

Nær bunnen av skjermen er en spin-kontroll som lar deg endre "Antall nylig brukte elementer som skal vises i Jump Lists". Dette tallet kan variere fra 0 til 60. Når du setter den til nummeret du ønsker, OK vei ut.

Dette tipset (12670) gjelder for Windows 7.