Moms Media Ad Nettverk for mamma Blog

January 18  by Eliza

Moms Media er en spesialitet divisjon av Valueclick, en av de største annonsenettverk som når nesten 80 prosent av alle internettbrukere. Moms Media er et annonsenettverk som fokuserer mer på kvalitet fremfor størrelse. Det fungerer veldig tett med utgivere å tilby best mulig inntekter og fyllrate.

Moms Media Ad Nettverk for mamma Blog


Den Moms Media hjemmesiden annonsenettverk.

Den Moms Media annonsenettverk har følgende krav og fordeler:

  • Minimum trafikk krav: Ingen; det evaluerer hvert program på en sak-til-sak basis med fokus på kvalitet innhold.
  • Målgruppen krav: Moms, selvfølgelig, men også foretrekker å arbeide med blogger som tiltrekker moms på svært spesifikke stadier, fra første trimester til mødre med barn i alderen 13-18.
  • Inntekter Split: Varierer i henhold til kampanjen, og forlagene har innflytelse over innstillingen annonsepriser.
  • Redaksjonelle krav: Det er ingen konkrete redaksjonelle retningslinjer, men det er flere muligheter for bloggere som kan segmentere sitt eget innhold.
  • Andre fordeler: Moms Media tilbyr svært relevant reklame, og har evnen til å bruke morselskapet Valueclick for tilbakefylling annonser. Fordi Valueclick er så godt etablert, vil Moms Media nesten alltid ha betalende annonser som skal vises på bloggen din.