Multiple Linje topp- og bunntekst

June 24  by Eliza

Hvis du bruker et makrokode for å stille inn topp- eller bunntekst, kan du angi mer enn én linje for dem. Dermed kan du ha en to eller tre linje topp- eller bunntekst, hvis ønskelig. Du gjør dette ved å blant annet koden Chr (13) inn i strengen du bruker til å sette topp- eller bunnteksten. Når den brukes med kommandokoder diskutert i andre saker av ExcelTips, er dette svært kraftig, faktisk.

For eksempel, la oss si at du ønsket en sentrert header som inkluderte firmanavnet på den første linjen med dagens dato på den andre. Du ville bruke følgende kode:

ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader = "& C & BAmalgamated Widgets, Inc. & B"
& Chr (13) & "& D"

Legg merke til bruken av & B kommandokoden for å gjøre selskapet navn fet. Den andre bruken av kommandokoden er å slå fet attributt av, slik at datoen ikke ender opp med å bli fet. Vær også oppmerksom på at bruk av & C kommandokoden. Husk at bruk av kommandoposisjonskoder som disse styringer plassering. Dermed har følgende kode (som normalt ville plassere informasjonen på venstre side av hodet) nøyaktig samme resultat som forrige kode:

ActiveSheet.PageSetup.LeftHeader = "& C & BAmalgamated Widgets, Inc. & B"
& Chr (13) & "& D"

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (1992) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.