Navngi Ranks og filer i Chess

April 8  by Eliza

Sjakkbrettet er delt inn i rekkene (tall) og filer (bokstaver). Det er åtte av hver, og hver består av åtte kvadrater med lik størrelse

  • Rekkene er rader som går fra side til side over sjakkbrettet og er referert til av tall. Hver sjakkbrett har åtte rekker, som er nummerert fra bunnen av brettet (der de hvite biter start) på opp.
  • Filer er kolonner som går opp og ned sjakkbrettet, og hvert bord har åtte av dem. Fordi tallene viser gradene, bokstaver indikerer filer, som er merket fra venstre til høyre.
  • Navnekonvensjoner for rekkene og filer kan du gi en identifikator til hver rute ved hjelp av hva sjakk folk kaller filen-første metoden. For eksempel er det nedre høyre plassen kalt h1. Dette navnet er forkortelse for h-fil, første rang.

    Navngi Ranks og filer i Chess