Network Administration: Linux GNOME Basics

February 15  by Eliza

GNOME er det Linux-kompatibel grafisk brukergrensesnitt som brukes mest med Fedora og mange andre Linux-distribusjoner. En typisk GNOME med Text Editor programmet være åpent er vist i følgende figur.

Som du kan se, ser GNOME-skrivebordet mye som Microsoft Windows. Faktisk er mange av de grunnleggende ferdigheter som brukes for å arbeide med Microsoft Windows - som å flytte eller endre størrelsen på vinduene, minimere eller maksimere vinduer, og ved hjelp av dra-og-slipp for å flytte elementer mellom vinduer - er nesten nøyaktig det samme i GNOME. Så du skal føle deg hjemme.

Network Administration: Linux GNOME Basics


Følgende avsnitt beskriver noen av de viktigste funksjonene i GNOME-skrivebordet:

  • På skrivebordet, kan du finne flere ikoner som lar deg få tilgang til vanlige funksjoner. Hjem-ikonet lar deg få tilgang til hjemmekatalogen. Ikonet Computer ligner på Min datamaskin-ikonet i Windows. Og papirkurven er lik papirkurven i Windows.
  • Panelet på toppen av skrivebordet Området omfatter flere menyer og ikoner. Menyen Programmer med programmer du kan kjøre, og menyen Handlinger lister handlinger du kan utføre.
  • Arbeidsområder, spør du? En arbeidsplass er som en egen desktop hvor du kan holde vinduer åpne for å redusere rot på skjermen. Panelet under skrivebordet området inneholder et verktøy kalt Workspace Switcher, som lar deg veksle aktive arbeidsområder ved å klikke på en av rektangler i nettet.