Network Administration: Windows Miljøvariabler

September 9  by Eliza

Windows kommandoskall gjør flere miljøvariabler tilgjengelig på kommandoer. Miljøvariabler alt begynner og slutter med prosenttegn. Du kan bruke en miljøvariabel hvor som helst i en kommando. Eksempelvis

C: \> echo% OS% kjører på en% PROCESSOR_IDENTIFIER%

viser en linje som dette:

Windows_NT kjører på en x86 Family 15 Model 2 Stepping 8, GenuineIntel

Interessant, Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 og Windows Server 2008 all display "Windows_NT" for operativsystemet navnet.

Hvis miljøvariabelen representerer en bane, må du kanskje legge den i anførselstegn, som dette:

C: \> dir "% HOMEPATH%"

Denne kommandoen viser innholdet i brukerens hjemmekatalog. Anførselstegn er nødvendig her fordi miljøvariabelen utvides til et banenavn som kan inneholde mellomrom, og kommandoskall krever at lange filnavn som inneholder mellomrom må settes i anførselstegn.

Miljøvariablene som er tilgjengelige for deg og dine kommandoer er oppført.

Miljøvariabler
Variabel Beskrivelse
% ALLUSERSPROFILE% Plasseringen av profilen Alle brukere
% Appdata% Banen der programmer lagrer data som standard
% CD% Stien til gjeldende mappe
% CMDCMDLINE% Kommandolinjen som ble brukt til å starte kommandoskall
% CMDEXTVERSION% Versjonsnummeret til kommandoskall
% DATAMASKIN% Datamaskinens navn
% COMSPEC% Banen til kommandoskall kjørbar (cmd.exe)
% DATE% Gjeldende dato i formatet som genereres av dato / t kommando
% ERRORLEVEL% Feilen returnert av den siste kommandoen
% HOMEDRIVE% Stasjonsbokstaven til brukerens hjemmekatalog
% HOMEPATH% Banen til brukerens hjemmekatalog
% Homeshare% Nettverksbanen til brukerens delte hjemmekatalog
% LOGONSERVER% Navnet på domenekontroller brukeren er logget på
% NUMBER_OF_PROCESSORS% Antallet prosessorer på datamaskinen
% OS% Navnet på operativsystemet
% PATH% Nåværende søkesti
«% PATHEXT%" En liste over utvidelser operativsystemet behandler som kjørbare filer
% PROCESSOR_ARCHITECTURE% Brikken prosessoroppbygningen
% PROCESSOR_IDENTIFIER% En beskrivelse av prosessoren
% PROCESSOR_REVISION% Revisjonen nivået av prosessoren
% SPØRRE OM% Den nåværende ledetekststreng
% RANDOM% En tilfeldig tall mellom 1 og 32 767
% SYSTEM% Stasjonen som inneholder operativsystemet
% SYSTEM% Banen til operativsystemet
% TEMP% Banen til en midlertidig mappe for midlertidige filer
% TMP% Samme som% TEMP%
% TIME% Tiden i formatet produsert av tid / t kommando
% Brukerdomene% Navnet på brukerens domene
% Username% Brukerens konto navn
% USERPROFILE% Stien til brukerens profil
% WINDIR% Banen til operativsystemet katalogen