NGVs mai Effect Natural Gas Commodities Market

January 13  by Eliza

Ita € ™ s ikke en allment kjent faktum, men naturgass er en vare som brukes i en rekke kjøretøyer (cirka tre millioner på verdensbasis) som en kilde til drivstoff. Disse kjøretøyene, kjent bare som naturgassbiler (NGV), kjører på en karakter på naturgass kalt komprimert naturgass (CNG).

Denne bruken utgjør bare om lag 5 prosent av det totale forbruket av naturgass, men etterspørselen for NGV kan øke som en levedyktig (billigere) alternativ til bensin (en råolje derivat).

Nylig, NGVs har blitt mye mer utbredt. Som i 2010, mer enn 11 millioner NGVs er i omløp på verdensbasis. De mest dominerende land som bruker NGVs er Pakistan, Argentina, Brasil og Iran. Forvente å se mer av disse kjøretøyene på veien som land fortsetter sin dreining mot renere kilder til transport drivstoff.

Hold et øye med den teknologiske utviklingen av naturgass i transportsektoren. Hvis naturgass fanget en bit av transportmarkedet, som nå står for nesten to tredjedeler av råolje forbruk, kan prisene for naturgass øke dramatisk. For siste nytt om NGV, kontakt International Association of Natural Gas Vehicles.