Nullstilling Dynamic Menyer

October 20  by Eliza

En av de nye funksjonene introdusert i Excel 2000 (og fremføring gjennom Excel 2003) er noe jeg kaller "dynamiske menyer." Dette betyr at Excel holder rede på hvilken meny alternativer du bruker mest, og disse er alternativene det presenterer deg. Hvis du ønsker å se alle menyvalgene, må du holder musepekeren over menyen i noen sekunder, eller klikk på nedover peker pilene nederst på en meny.

Hvis du ønsker å tilbakestille de dynamiske menyene, slik at Excel starter å holde oversikt over forbruket for hele igjen, kan du bruke denne fremgangsmåten:

  1. Velg Tilpass på Verktøy-menyen. Excel viser dialogboksen Tilpass.
  2. Kontroller at kategorien Alternativer er valgt. (Se figur 1)

    Nullstilling Dynamic Menyer

    Figur 1. Options-fanen i dialogboksen Tilpass.

  3. Klikk på Reset Min knappen databruk. (I Excel 2003 klikker du på Reset Menu og Toolbar databruk knappen.)
  4. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2983) gjelder for Microsoft Excel 2000, 2002, og 2003.