Nullstilling Ribbons

January 9  by Eliza

Word 2010 gjør at du kan tilpasse utseendet på de bånd som vises på toppen av programvinduet. Hvis du kjører over et system der båndene er blitt endret, kan du endre dem tilbake enkelt ved å følge disse trinnene:

  1. Høyreklikk på musen hvor som helst på båndet. Word viser en kontekstmeny.
  2. Fra hurtigmenyen velger du Tilpass båndet. Word viser dialogboksen Alternativer for Word med Tilpass Ribbon alternativet er valgt til venstre. (Se figur 1)

    Nullstilling Ribbons

    Figur 1. dialogboksen Alternativer for Word.

  3. Hvis du ønsker å tilbakestille en enkelt fane bånd, bruke kontrollene på høyre side av dialogboksen for å velge fanen.
  4. Klikk på Reset nedtrekkslisten. Word presenterer deg med to alternativer: Tilbakestill Bare Valgt Ribbon Tab brukes til å tilbake kategorien uansett hva du valgte i trinn 3 og Reset alle tilpass brukes til å sette alt tilbake til standardinnstillingen.
  5. Velg alternativet som representerer hva du ønsker å tilbakestille.
  6. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (10391) gjelder for Microsoft Word 2010.