Nyttige Akronymer for patenter, copyright, og varemerker

August 21  by Eliza

Verden av patenter, opphavsrettigheter og varemerker har sin andel av akronymer, akkurat som alle andre felt. Selv når du ser IP, kan du tenke "Internet Protocol", i den intellektuelle eiendom riket, IP står for, vel, intellektuell eiendom. Tabellen nedenfor viser noen av de mer brukte akronymer i IP verden:

Aripo Vest-Afrika Patent Office
EAPO Eurasian Patent Office
EFS Elektronisk patentet Arkivsystem
EPO European Patent Office
EU EU
IP Intellektuell eiendom
MPEP Manual of Patent Undersøke Prosedyre
OA Kontor handling (av en patent eller varemerke sensor)
OAIP Sørøstafrikanske Patent Office
OHIM Kontoret for harmonisering i det internasjonale markedet (European Trademark Office)
OWA Opprinnelige arbeid forfatterskap (beskyttet av opphavsrett)
PCT Patent Cooperation Treaty
PVPA Plant Variety Protection Act
PVPO Plant Variety Protection kontor
TMEP Varemerke Manual of Undersøke Prosedyre
UPOV Konvensjonen om beskyttelse av nye plantesorter
USC USA Koder
USPTO United States Patent and Trademark Office
TEAS Varemerke Electronic Application System
WIPO Verden Industrial Property Organization
WMFH Arbeid gjort for hire