Nyttige kommandoer i Ubuntu Linux

July 21  by Eliza

Denne listen gir noen enkle kommandolinje eksempler. Slik åpner du et terminalemuleringsvindu, klikker du på Gnome menyen Programmer og velg Tilbehør → Terminal, deretter bruke disse kommandoene:

 • klart Fjerner gjeldende skjermbilde av all tekst.
 • ls Lister gjeldende katalog.

  Det er som MS-DOS dir kommandoen.

 • ls dir Lister den angitte katalogen.
 • katt fil Setter sammen (legger) innholdet i filen til skjermen din.

  Det er som MS-DOS typen kommandoen.

 • mer fil Viser filen én side om gangen.
 • hale fil Viser filen én side om gangen fra slutten av filen.
 • pwd Viser navnet på den gjeldende katalogen.
 • cd dir Endrer til den angitte katalogen.

  Det er som MS-DOS chdir kommandoen.