Omorganisere Visning av en dataserie

November 19  by Eliza

Når du oppretter et diagram i Excel, kan du ha behov for å endre rekkefølgen dataseriene vises i diagrammet. En måte å gjøre dette, selvfølgelig, er å endre rekkefølgen på dataene i den underliggende regnearkområde. For eksempel kan du sortere data i regnearkområde, og endringen i orden bør gjenspeiles i figuren basert på disse dataene.

En annen måte er å tilpasse diagrammet manuelt for å omorganisere dataserier. Følg denne fremgangsmåten:

  1. Høyreklikk på en av dataseriene som du ønsker å flytte. Excel viser en kontekstmeny.
  2. Velg Velg data alternativ fra kontekstmenyen. Excel viser Velg datakilde dialogboksen. (Se figur 1)

    Omorganisere Visning av en dataserie

    Figur 1. Velg datakilde dialogboksen.

  3. I listen over dataseriene til venstre i dialogboksen, klikk en gang på den du ønsker å flytte.
  4. Bruk pil opp og pil ned for å flytte det valgte dataserier.
  5. Når du er ferdig, klikker du OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (6237) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Omrokkere visning for en dataserie.