Oppdatere koblinger

October 20  by Eliza

Normalt, hvis du har koblet informasjon i arbeidsboken, blir informasjonen oppdatert hver gang du åpner arbeidsboken. Det kan være ganger når du trenger å oppdatere koblingene manuelt, men. Du gjør dette ved å følge disse trinnene:

  1. Velg Links alternativ fra Rediger-menyen. Excel viser Rediger koblinger dialogboksen. (Se figur 1)

    Oppdatere koblinger

    Figur 1. Rediger koblinger dialogboksen.

  2. Velg koblingen du vil oppdatere.
  3. Klikk på Oppdater verdier.
  4. Klikk på OK.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3101) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Oppdatere Links.