Oppgaver en medisinsk koder Betyr å utarbeide en Billing Krav om innsending

June 5  by Eliza

Jobben med koder starter med dokumentasjon fra lege. Denne dokumentasjonen kan ta form av en operativ rapport eller et kontor notat.

Leger er opplært til å dokumentere sitt arbeid, så vurdere dem partnere i kodingen bedriften. De (eller et medlem av deres ansatte) oppmerksom på all informasjon som trengs for å behandle en bestemt pasient før papirene treffer koder pult.

Sjekk operative rapporter

En operativ rapport er dokumentet som er transkribert fra legens diktat av pasientens møte. Den beskriver i detalj nøyaktig hva som ble gjort under operasjonen. Operative rapporter er normalt satt inn i en mal, som fungerer som en disposisjon som identifiserer årsaken til inngrepet, hva sykdom eller skade ble bekreftet under prosedyren, og til slutt prosedyren (e) som ble utført.

Den grunnleggende formatet av en operativ rapporten inneholder følgende:

  • Pasientens navn og fødselsdato
  • Drifts lege
  • Dato for tjeneste
  • Preoperativ diagnose (diagnosen basert eksamen og preoperativ testing)
  • Postoperativ diagnose (diagnosen basert på hva legen funnet under operasjonen)
  • Prosedyre (r) utføres (en oversikt over de prosedyrer gjort)
  • Liket av operative rapport (en beskrivelse av alt som ble uttalt i den postoperative diagnose og prosedyre utført seksjoner)

Enkelt sagt, verifisere dokumentasjon er en fakta-sjekker gig. Her er hva du trenger for å sjekke:

  • At prosedyrer er angitt som utføres i overskriften på den operative rapporten er begrunnet i kroppen av rapporten.
  • Diagnosen gir medisinsk nødvendighet for fremgangsmåten, og at fremgangsmåten (e) som er listet i oversikten er dokumentert i kroppen av den operative rapporten Medical nødvendighet er bare årsaken til besøk eller kirurgi.; den definerer sykdommen prosessen eller skade. Før betalere refundere leverandør, må de vite hvorfor besøket var nødvendig.

Som en koder, stoler du på informasjonen i kroppen av den operative rapporten for å verifisere dokumentasjonen. Hvis kroppen ikke støtter resten av operative rapport (den operative rapporten nevner ikke en prosedyre som er oppført i de prosedyrer utført delen, for eksempel, eller beskrivelsen er ikke detaljert nok), så er du ansvarlig for å spørre kirurgen å avklare.

Husk: Dersom legen ikke si det i den operative rapport, uansett hvor opplagt det virker, var det ikke gjort.

Sjekk kontor notater

Alle legehjelp er kodet og fakturert basert på lege dokumentasjon. Når koding kontor prosedyrer eller bekrefte nivået av evaluering og administrasjon kode som er hensiktsmessig for besøket, stoler du på legens kontor notater. Et kontor notat vanligvis dokumenterer pasientens symptomer, legens funn, og planen for behandling, inkludert en oppfølgingsplan.

Hvis du tror at en høyere grad av service ble utført, spør en lege for avklaring er absolutt akseptabelt, men koding en prosedyre som ikke er dokumentert er ikke akseptabelt. Koding er ikke en jobb for de som liker å tvile.

Du kan ikke anta at du vet hva legen mente eller ment og kode basert på dine forutsetninger. Pass derfor på at du legger til "oppklarende informasjon" til din liste over daglige jobber som en koder.