Opprette en String

October 1  by Eliza

Hva gjør du hvis du trenger en streng med 80 lik-tegn eller 25 plasser? Bruk String () -funksjonen. Dette makrofunksjonen brukes til å lage strenger av gjentatte tegn. Vurdere følgende eksempler:

sFirst = String (25, 32)
Ssecond = String (25, "")
sThird = String (80, "=")
sFourth = String (20 "= *")

De første og andre linjer er funksjonelt det samme; de begge produsere en streng som består av 25 mellomrom. I det første eksempel er ANSI-verdi på 32 benyttes, som er tegn-kode-verdi for et mellomrom. I den tredje linjen, vil sThird strengen være lik 80 likhetstegn.

Den fjerde linjen frembringer en 20 tegnstreng av like tegn. Dette kan være litt frustrerende å programmerere kjent med andre implementeringer av BASIC, som til dem det siste eksempelet bør lage en 40-tegns streng med vekslende likhetstegn og stjerne. (Under eldre versjoner av BASIC, de String () -funksjonen Setter sammen uansett hva du utpeke, slik at man kunne forvente at dette skal skape en 40-tegnstreng består av 20 gjentakelser av "= *". Ikke så i VBA.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (3512) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Opprette en String.