OSI for CCNA Layer 7: Søknad

October 25  by Eliza

CCNA eksamen krever kjennskap til OSI referansemodell søknad lag. Dette laget representerer de ulike nettverksapplikasjoner som for eksempel e-postleser, nettleser, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), og (NFS) Network File System.

  • Applikasjonslaget gir et brukergrensesnitt og behandler nettverksdata.
  • Applikasjonslaget på sender verten produserer nettverks data som skal overføres fra senderen vert.
  • Applikasjonslaget på den mottagende vert forbruker nettverksdata produsert og overføres av avsenderen verten.