Overvåking WebLogic Server

April 5  by Eliza

Overvåking din sever er en viktig oppgave som hver WebLogic Server administrator må forholde seg til. Du vil overvåke om serveren er opp samt belastningen server. Overvåking kan du raskt se en oversikt over hvordan ulike deler av WebLogic Server utfører. WebLogic Server lar deg overvåke følgende områder:

 • CORBA tilkoblings bassenger
 • EJB
 • HTTP
 • JDBC
 • JMS
 • JNDI
 • JTA delsystem
 • Sikkerhet
 • Servere

All overvåking aktiviteten foregår gjennom administrasjonskonsollen. Overvåkingsfunksjonene til Administration Console er ikke isolert til ett bestemt område. I stedet er disse funksjonene er plassert i samme område som det system som de er overvåking.

Generelt, for å finne overvåkingen side for en bestemt tjeneste i WebLogic Server, gjør du følgende:

 1. Logg deg på administrasjonskonsollen.
 2. I Tjenester mappen (på venstre side av skjermen), klikker du på mappen som representerer den tjenesten du ønsker å overvåke.

  Informasjonen på høyre side av konsollen endringer for å reflektere den tjenesten du har valgt.

 3. På høyre side av skjermen, klikk på fanen Monitoring.

Overvåkingen siden viser hvor mange tilkoblinger er aktiv, hvor mange tråder som venter på en tilkobling, og hvor mange tilkoblinger er utilgjengelig. Herfra kan du overvåke tilkoblingen.