Page Layout Zoom Settings

November 30  by Eliza

Du har kanskje lagt merke til at når du bruker Print Layout visning, kan Word endre forstørrelsesnivåer (zoominnstilling) automatisk. Det er et par tommelfingerregler for å huske i forhold til zoom-innstillinger:

  • Hvis du åpner et eksisterende dokument som du tidligere sett i Print Layout visning, bruker Word zoom du brukte når siste vise dokumentet. Dette er fordi zoom innstillinger lagres med dokumentet.
  • Hvis du åpner et eksisterende dokument som du aldri har sett i Print Layout visning før, bruker Word zoom du brukte sist-periode. Dette er fordi det ikke var siste zoom-innstillingen for dokumentet, så den siste systeminnstillingen ble brukt.
  • Hvis du åpner et nytt dokument, og deretter Word bruker zoom siste innstillingen som ble brukt for hva dokumentet du brukte.

Du bør merke seg, samt at du bør sjekke zoom innstilling i malen Normal.dot-filen. Dette kan også ha en effekt på nyopprettede filer. Åpen Normal.dot angi zoom-innstillingen for Print Layout visning, og deretter lagre filen på nytt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (378) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Sideoppsett Zoom Settings.