Palm Pre Cheat Sheet

October 31  by Eliza

Avhengig av Pre webOS-programmet som er åpent, om noen, navigere deg Palm Pre og bestemme handlinger ved å bevege fingeren (e) på bestemte måter på og under Pre-skjermen. For eksempel kan du sveipe til å flytte mellom åpne "kort" eller skjermer av et program, i kortvisningen. Pre-skjermen har også en gest område.

Her er en liste over noen vanlige Pre gester og typiske handlinger som oppstår når du utfører dem.

Gesture Handling (s)
Pek på midtknappen i gest område. Åpne kortvisningen eller åpen søknad fullskjerm.
Kort trykk på skjermen. Velg et element, for eksempel et ikon, en knapp, eller et tekstfelt.
Sveip fra den ene siden av skjermen til den andre. Bla, flytte mellom kort og bilder, slette elementer fra listene.
Sveip fra høyre side av gest området til venstre. Gå tilbake til forrige skjerm eller webside.
Dra opp på skjermen fra gest området. Vis hurtigstartlinjen.
Flick raskt på skjermen. Scrolls lange avstander (selv etter at fingeren har forlatt skjermen), nær kort.
Hold fingeren på skjermen. Slutte å rulle etter en flick gest.
Flytt to fingre mot hverandre på skjermen. Zoome ut.
Flytt to fingre fra hverandre på skjermen. Zoome inn.

Hvordan arbeide med tekst på Palm Pre

Med Palm Pre, kan du manipulere tekst som du ville gjort i de fleste andre programmer. For eksempel kan du velge tekst i tekstfeltene, klippe ut og kopiere det, og lime det andre steder. Du kan også gjøre noen grunnleggende tekstformatering på Pre.

For å gjøre dette Gjør dette
Plasser markøren. Trykk der du vil at markøren skal være.
Plasser markøren mer presist. Trykk der du vil at markøren skal være, holder du nede Orange-tasten, og flytt fingeren i den retningen du vil flytte markøren.
Velg tekst. Hold nede Skift-tasten og flytt fingeren i den retningen du ønsker å velge tekst.
Kopier tekst. Velg teksten du vil kopiere, hold en finger på gest området, og trykk på C-tasten.
Klippe ut tekst. Velg teksten du vil klippe, holder en finger på gest området, og trykk på X-knappen.
Lime inn tekst. Trykk der du vil at teksten skal limes, holde en figur på gest området, og trykk på V-tasten.
Toggle fet tekst (fungerer kun i enkelte programmer). Trykk på Sym og B-tastene.
Toggle kursiv tekst (fungerer kun i enkelte programmer). Trykke på Sym og jeg nøklene.

Palm Pre Hurtigtaster

Ved å bruke tastekombinasjoner på din Palm Pre kan gi deg rask og enkel tilgang til vanlige (og noen ikke fullt så vanlig) oppgaver. Her er en liste over hendige Pre hurtigtaster.

For å gjøre dette Trykk Dette
Ta et bilde av Pre-skjermen. Orange + Sym + P
Bruk en kortnummertast du satt opp. Trykk og hold nede tasten du valgte når du setter opp din kontakts speed dial.
Åpne en kobling i et nytt kort i nettleseren. Orange + Sym + koblingen
Ta et bilde i kameraprogrammet. Mellomrom
Fjerner et program, en kontakt, eller en webside fra Launcher. Orange + trykk på ikonet for å fjerne
Start Pre. Orange + Sym + R