Photoshop 7 Palette Tools

May 14  by Eliza

Palettene av Photoshop 7 gir deg tilgang til grupper av beslektede verktøy. Så hvis youâ € ™ re fokus på farge, kan du trekke opp fargepaletten og live opp Photoshop-bilder med en regnbue av nyanser. Tabellen nedenfor viser hvordan du får tilgang til ulike Photoshop 7 paletter i både Windows- og Mac-systemer:

Palett / Handling Windows Mac
Børster palett F5 F5
Fargepalett F6 F6
Lagpaletten F7 F7
Infopaletten F8 F8
Prosedyrepaletten F9 F9
Skritt fremover i historikkpaletten Ctrl + Shift + Z Apple Kommando-tasten + Shift + Z
Trinn bakover i historikkpaletten Ctrl + Alt + Z Apple Kommando-tasten + Tilvalg + Z
Alle paletter, statuslinjen alternativlinjen, og Toolbox Tab Tab
Bare paletter Shift + Tab Shift + Tab
Heve verdien i alternativet boksen pil opp pil opp
Lavere verdi i alternativet boksen pil ned pil ned