Plassere Begrensninger på Autoformat

December 28  by Eliza

Som nevnt i et tidligere tips, Autoformat påvirker alle aspekter av å formatere en tabell. Dette inkluderer all nummer, font, grense, posisjon, og rad- og kolonneinnstillingene som er nødvendige for å endre hele utseendet på tabellen. Du kan imidlertid ikke ønsker Autoformat å endre alle aspekter av formatering.

I disse situasjonene bør du klikke på Alternativer-knappen når dialogboksen Auto vises. Du vil da se en forstørret versjon av dialogboksen Autoboksen. Hvis du klikker med musen på Alternativer-knappen igjen, vil den opprinnelige (mindre) dialogboksen Auto boks dukke opp igjen. (Se figur 1)

Plassere Begrensninger på Autoformat

Figur 1. Den utvidede versjonen av dialogboksen Autoboksen.

Når den utvidede dialogboksen er synlig, Excel inneholder formateringsalternativene nederst i dialogboksen. Hvert alternativ som har sin merket av vil bli modifisert av Autoformat. Hvis du ikke vil at Autoformat for å endre en bestemt formatering attributt, fjerner du avmerkingen for at attributtet. Når du senere klikke med musen på OK, vil bare de attributtene du har angitt endres.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2137) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.