Plassere et grafisk i en Macro

November 7  by Eliza

Felix er å skrive en makro for å legge til grafikk i et regneark. Han trenger å plassere grafikken i forhold til øverste venstre hjørne av en bestemt celle. Han lurer på hvordan han kan plassere grafikken, innenfor makrokoden, så det er bare til høyre og under øvre venstre hjørne av en gitt celle.

Denne oppgaven er relativt enkelt å gjøre hvis du innser at hver celle i et regneark har både topp og Venstre eiendom som definerer plasseringen av både de øvre og venstre kant av cellen. Du kan justere disse verdiene, litt, for å få den oppveie det du vil, på denne måten:

Dim Rceii Som Range
Satt Rceii = Range ("A2")
Med ActiveSheet.Shapes ("Bilde 1")
.Øverst = RCell.Top + 5
.Left = RCell.Left + 3
Avslutt med

Oppmerksom på at etter denne koden kjøres det grafiske (definert av navnet Bilde 1) er plassert rett under den øverste kanten av celle A2 og bare til høyre for sin venstre kant.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (9725) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Plassere en Graphic i en makro.