Plukke en Diagramtype

February 8  by Eliza

Microsoft Graph er en enkel graf program som følger med Word. Det inkluderer muligheten til å vise dine grafdata i både regneark og grafiske formater. Grafene du lager kan settes direkte inn i dokumentene dine. Microsoft Graph støtter fjorten forskjellige generelle typer grafer. Du kan lage alle typer diagram ved å gjøre følgende:

  1. Sørg for at diagrammet er synlig på skjermen, og du har valgt det. (Du gjør dette ved å klikke med musen på kartet.)
  2. Velg diagramtype fra kartmenyen. Microsoft Graph viser Diagramtype dialogboksen. (Se figur 1)

    Plukke en Diagramtype

    Figur 1. Diagramtype dialogboksen

  3. Klikk på diagramtypen du vil bruke, fra de som vises til venstre i dialogboksen.
  4. Velg i høyre side av dialogboksen en av de kart subtyper vist.
  5. Klikk på OK. Microsoft Graph presenterer dataene som forespurt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (700) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.