Posisjonering topp- og bunntekst

July 3  by Eliza

Foruten at du kan kontrollere hva som vises i en topp- eller bunntekst, kan Excel du også kontrollere avstanden som de vises i forhold til toppen eller bunnen av papir som du skriver ut regnearket. Å posisjonere topp- eller bunnteksten, gjør du følgende:

  1. Velg Sideoppsett fra Fil-menyen. Dette viser dialogboksen Sideoppsett.
  2. Kontroller at kategorien Marger er valgt. (Se figur 1)

    Posisjonering topp- og bunntekst

    Figur 1. Marginene kategorien i dialogboksen Sideoppsett.

  3. Bruk tekst og bunn kontroller for å angi avstanden fra kanten av arket som topp- eller bunnteksten skal vises.
  4. Klikk på OK.

Pass på at når du angir en posisjon for topp- eller bunnteksten at verdien er mindre enn det du har satt for topp eller bunnmargen. Hvis topp- eller bunn verdier er større enn marginene, kan din topp- eller bunntekst overlappe med data skrives ut på siden.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2636) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.