Prelitigation og e-Discovery Tidslinje

March 13  by Eliza

Hvis man følger en pre-rettssaker og e-oppdagelse tidslinje vil holde deg på sporet. Før rettssaker selv starter, må du begynne å vurdere - med din IT-gruppe og juridisk rådgiver - hvor du står når det gjelder din elektronisk lagret informasjon (ESI). Her er prosessen:

  • Før rettssaker: Preserve, bevare. bevare. Det er, har du plikt til å bevare når en lovlig handling er rimelig å forvente. Du må ta kvotering for å hindre ødeleggelse eller endring av hva som kan være relevant ESI.
  • Dag 1: Søksmål er arkivert og klagen blir servert på tiltalte starter klokken som teller av dagene.
  • Av Dag 99: Litigants må delta i et møte og gi konferanse for å forhandle frem en e-oppdagelse plan.
  • Av Dag 120: En planleggingskonferanse holdes bringe sammen påtale advokater, tiltalte, tiltaltes advokater, og dommeren til å planlegge bestemte datoer og tidsfrister for saken.