Problemet med ord teller

April 16  by Eliza

Vil du se noe interessant? Skriv inn følgende linjer i et Docs dokument:

En to tre fire
'En to tre fire.
'En to tre fire ".

Sørg for at du skriver linjene nøyaktig som vist. Legg merke til, særlig at posisjonen av perioden i forhold til den avsluttende apostrof er forskjellig i de to siste linjer.

Nå velger du hver linje, individuelt, og bruke ordet teller verktøy for å se hvor mange ord er i utvalget. (For å bruke ordet teller verktøyet, velger du linjen og velger Verktøy | Word Count.) Legg merke til hvor mange ord er vist i hver forekomst.

Hvis Google ikke har løse dette problemet ennå, bør du få fire ord for første linje, 5 ord for den andre linjen, og fire ord for fjerde linje. Det ser ut til at Google miscounts ord når den avsluttende apostrof følger umiddelbart en avslutningsskilletegn (punktum, spørsmålstegn, utropstegn, etc.).

Hvorfor er dette viktig å vite? Fordi hvis du følger en stilguide som sier tegnsetting bør være innenfor eventuelle omsluttende apostrofer som brukes til å betegne omskrevet tekst, kan du kanskje få en feilaktig ord telle-spesielt hvis du har mange slike tilfeller i dokumentene.

Dette problemet oppstår ikke, interessant nok, hvis du bruker omsluttende anførselstegn i stedet for å kapsle apostrofer.