Program Åpner uten ønsket dokument

November 11  by Eliza

Ed bemerker at til tider vil han velge et Word-dokument fra listen over nylig brukte dokumenter i Windows. Word deretter laster, men selve dokumentet vil ikke åpne. Ed lurer på hvorfor dette skjer.

Hvis dette skjedde med hvert dokument, uansett hvilken du klikket på, så problemet vil trolig være med hvordan Word er registrert med Windows. (Med andre ord, hva Windows mener bør skje når du dobbeltklikker på et dokument.) Siden det skjer bare på noen dokumenter, så problemet mer enn sannsynlig ligger andre steder.

Den sannsynlige årsaken er at hvis dokumentet har fått nytt navn, slettet eller flyttet til en annen mappe, koblingen i siste dokumentene liste vedlikeholdes av Windows vil ikke lenger peker til dokumentet. Hvis du dobbeltklikker på linken, og deretter Windows prøver å åpne dokumentet på den gamle, pre-move plassering. Siden det ikke finner det der, det overlater Word åpen, men ikke laste den unfound dokumentet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6832) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.