Pronomen Tips for Proper English Grammar

January 12  by Eliza

The Beatles sang av "Jeg, Meg, Mine," men å forstå pronomen tar litt praksis. Pronomener kan være objektiv eller subjektiv, og kan vise besittelse. Deg, meg, ham, henne, dem, oss. . . alle kan snakke og skrive mer tydelig ved å forstå pronomen.

  • Pronomen som kan brukes bare som fag eller emne utfyller: Jeg, han, hun, vi, de, som, uansett hvem.
  • Pronomen som kan brukes bare som objekter eller objektive komplementer: meg, ham, henne, oss, dem, hvem, hvem.
  • Vanlige pronomen som kan brukes enten som fag eller objekter: dere, det, alle, noen, ingen, noen, min, vår, deres, deres, heller, verken hver, alle sammen, hvem som helst, ingen, noen, alt, alt , ingenting, noe, noen, ingen, noen, som, hva, det.
  • Pronomen som viser besittelse: min, min, din, din, hans, hennes, hennes, dens, vår, vår, deres, deres, hvis.