Pusse opp på Mellommann Lingo

January 9  by Eliza

Du kan ofte hjelpe partene løse tvisten ved å flytte oppmerksomheten fra sine juridiske rettigheter og rettsmidler til de interesser som hver av partene forsøker å tjene på å forfølge rettslige krav. For å gjøre dette, må du forstå noen viktige terminologi, inkludert:

  • Høyre: En rettighet gitt av lov, sedvane, eller avtale; for eksempel hvis youâ € ™ re arrestert, har du rett til å tie.
  • Forpliktelse: En plikt som en part må opptre i samsvar med lov eller for å tilfredsstille kravene til en formell eller uformell kontrakt; for eksempel hvis to partene inngår en juridisk kontrakt, alle er forpliktet til å gjøre hva de lovet.
  • Tiltak: En juridisk løsning på et juridisk problem; for eksempel å tilkjenne erstatning til skadelidte.
  • Problem: Et spørsmål thatâ € ™ s åpent for debatt; for eksempel: Har grunneiere har rett til å bruke vann fra en bekk som renner gjennom deres eiendom for å vanne sine avlinger?
  • Posisjon: En mening om en sak; for eksempel: Nei, grunneiere dona € ™ t har rett til å bruke vann til vanning.
  • Interesse: Et behov, begjær, frykt, preferanse, prioritet, tro, eller motivasjonen som driver en persons € ™ s posisjon. For eksempel, hvis grunneiere bruker vann til vanning, wonâ naboer € ™ t har nok til å slå sine møller.