Putting dokumentnavn i topptekst eller bunntekst

April 7  by Eliza

Når du skriver ut dokumentet, er det ofte en god idé å inkludere dokumentnavnet i topp- eller bunnteksten. Dette gjør at du, på et senere tidspunkt, for å huske navnet på filen som dokumentet er lagret. Å omfatte dokumentnavn i topp- eller bunnteksten, gjør du følgende:

 1. Velg Topptekst og bunntekst på Vis-menyen. Du vil se tekst og bunn dialogboksen.
 2. Velg enten topp- eller bunnteksten, avhengig av hvor du vil dokumentnavnet for å være, ved å klikke på Switch-knappen.
 3. Plasser innsettingspunktet der du vil ha med filnavnet.
 4. Velg felt fra Sett inn-menyen. Word viser dialogboksen Feltboksen.
 5. Fra listen Kategorier velg dokumentinformasjon kategorien. (Se figur 1)

  Putting dokumentnavn i topptekst eller bunntekst

  Figur 1. The Field dialogboksen.

 6. Fra Feltnavn-listen velger Filename.
 7. Klikk på OK. Filnavnet til gjeldende dokument vil bli satt inn ved innsettingspunktet; det vil automatisk endre hvis du lagre dokumentet under et annet navn.
 8. Klikk på Lukk.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1080) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Putting dokumentnavn i topptekst eller bunntekst.