Putting kontrollpanelet på skrivebordet

July 7  by Eliza

Jeg vet ikke om deg, men det er flere ganger om dagen at jeg trekker opp kontrollpanelet for å gjøre noen konfigurasjonsendringer eller en annen i Windows. Mens det kan virke trivielt, er det slitsomt å stadig klikke på Start-menyen, og deretter klikker du alternativet Kontrollpanel. Det ville være mye enklere å ha et ikon for kontrollpanelet på skrivebordet hvor jeg kunne dobbeltklikke og hoppe rett til der jeg trenger.

Heldigvis er det ganske lett å gjøre dette. Her er fremgangsmåten:

  1. Klikk på Start-knappen. Windows viser den kjente Start-menyen.
  2. Høyreklikk på alternativet i kontrollpanelet i Start-menyen. Windows viser en kontekstmeny.
  3. Velg Vis på Desktop alternativet. Windows viser umiddelbart et Kontrollpanel-ikon på skrivebordet.

Dersom det på et senere tidspunkt, trenger du ikke lenger ønsker kontrollmenyen vises på skrivebordet, kan du skjule den ved igjen å utføre disse tre trinnene.

Dette tipset (3586) gjelder for Windows 7.