Rangere din vekt med BMI (Body Mass Index)

February 26  by Eliza

BMI (body mass index) er en verdifull helse prediktor. Jo høyere BMI-tall, jo høyere er risikoen for helseproblemer, inkludert koronar hjertesykdom, kreft og diabetes. Body mass index (BMI) er en kjønns gratis måling som gjelder høyde og vekt. For å få din BMI, bruker du følgende ligning:

Din vekt (kg) / Din høyde (i) 2 × 705

For en person som veier 138 pounds og står 5'3 "høy, ser likningen slik ut:

BMI = W / H 2 × 705

= (138 pounds / 63 × 63 tommer) × 705

= (138/3969) × 705

= 24,5 BMI

Påfør din BMI-tall til følgende kategorier:

BMI Status
<18.5 Undervektig
18,5 til 24,9 Sunn
25 til 29,9 Overvekt
> 30 Vektige
> 40 Ekstremt overvektige

Kilde: The National Center for Health Statistics