Raskt Endre Document Windows

September 17  by Eliza

Hvis du rutinemessig bruker flere åpne dokumenter for å gjøre du jobber, du allerede vet at du kan bytte mellom dokumentvinduer ved å velge dokumentnavnet på Vindu-menyen. Du vet kanskje ikke, men at det er en snarvei for å skifte vinduer. Du kan bla gjennom dokumentene ved å trykke enten Ctrl + F6 eller Shift + Ctrl + F6. Forskjellen er at Ctrl + F6 blar gjennom listen av vinduer i en forlengs, mens Shift + Ctrl + F6.

Hvis du vil heller ikke ta hendene av musen, kan du lage en makro som blar gjennom vinduene. Denne makroen kan deretter bli tildelt en knapp på en av verktøylinjene. Følgende makro vil bla forover gjennom vinduene:

Sub ChangeWin ()
On Error GoTo ChangeWinErr
Satt bb = ActiveWindow.Next
Hvis Windows.Count> 1 Deretter
bb.Activate
Exit Sub
End If
ChangeWinErr:
Vinduer (1) .Activate
End Sub

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (967) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Raskt Endre Document Windows.