Raskt Fjerne Array Innhold

July 3  by Eliza

Hvis du har gjort noe programmering i VBA, du vet verdien av å bruke variable arrays for å lagre informasjon. Det er ikke uvanlig å begynne å jobbe med store matriser i dine makroer. For eksempel kan du erklære en 100-element string array, som følger:

Dim MyText (99) As String

Som dine makrohovedregel kan informasjon lagres og restaurert i elementene i matrisen. På et eller annet tidspunkt, kan det være lurt å slette all informasjon i matrisen. En klassisk måte å gjøre dette på er å bruke en For ... Neste sløyfe for å gå gjennom hver matrise element, som følger:

For J = 0 til 99
MyText (J) = ""
Neste J

Når looping er fullført, har alt blitt slettet fra tabellen. En raskere måte å oppnå den samme oppgaven er å bruke Slett-funksjonen, som følger:

Slett MyText

Når henrettet, dette enkelt linje setter hvert element i MyText rekke tilbake til en tom streng. Hvis rekken er numerisk, så må hvert element i matrisen er satt til null.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (676) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Raskt Clearing Array innhold.