Raspberry Pi Board Revisjoner

September 26  by Eliza

Foreløpig har det vært to bord revisjoner av Raspberry Pi, med GPIO signalene går til forskjellige pins på P1. Bare tre signalene er forskjellig mellom de to styrene, men det er noe du trenger å være klar over. De GPIO signaler på pins P1-03, P1-05 og P1-13 er forskjellig på de to bord revisjoner.

Legg merke til de signaler på P1 for en revisjon 2 bord. Det viser en 5V og 3v3 strømtilkobling, sammen med en GND eller jordforbindelse. De andre pinnene er merket med navnene på de GPIO signalene de er knyttet til.

Raspberry Pi Board Revisjoner


Det samme er til stede på en revisjon ett bord. Legg merke til at noen av pinnene, for eksempel fint P1-04, ikke er merket. Disse pinnene er utpekt som IKKE koble fordi Raspberry Pi Foundation sier at på fremtidige revisjoner kan de bære forskjellige signaler.

Disse er koblet til enten en strømskinne eller bakken. Dette har vært konsekvent mellom de to revisjoner, så nå er det snakk om dem blir permanent tildelt disse nivåene.

Raspberry Pi Board Revisjoner


Den skarpe-eyed blant dere vil ha oppdaget en liten forskjell mellom de to styre revisjoner på venstre side av brettet. Revisjonen 2 Styret har åtte hull i styret: en med en firkantet omriss (pin 1) og resten med runde skisserer. Dette er et sted for en åtte-veis plugg, P6, som lar deg koble til fire ekstra GPIO nålene.