Råvarer Investeringer: Hvordan beregne din Net Worth

June 2  by Eliza

Bygge rikdom gjennom å investere i råvarer tar mye tid, krefter og disiplin - i motsetning til å vinne i lotto eller får en stor arv. Nå dine finansielle mål tar et bevisst og systematisk innsats. Selvfølgelig er den første delen identifisere og etablere dine finansielle mål.

Disse målene kan være så forskjellige som å samle nok penger til å pensjonere seg ved 50 år og reise verden rundt, for å samle nok penger til å betale for college, eller til å gjøre nok penger til å gi videre til dine barn eller barnebarn. Før du begynner å investere i råvarer (eller andre aktiva), sitte ned og finne ut klare finansielle mål. Hvert individ har ulike behov og interesser.

Du må vite hvor du er før du kan bestemme hvor du ønsker å gå. Fra et personlig økonomi perspektiv, må du vite hvor mye du er verdt, slik at du kan bestemme hvor mye kapital for å fordele til investeringer, levekostnader, pensjonering, og så videre.

Du beregne din formue ved å trekke dine totale gjeld fra forvaltningskapital. (Eiendeler sette pengene i lommen, mens gjeld fjerne penger fra lommen.)

Fylle ut feltene for å avgjøre den samlede verdien av dine eiendeler.

Eiendeler Verdi
Livrenter $ _______
Obligasjoner og andre rentebærende $ _______
Kontanter i alle kontroll- og sparekontoer $ _______
Kontanter på hånden $ _______
Banksertifikater (CD) $ _______
Råvareinvesteringer $ _______
Futures og opsjoner $ _______
Individuelle pensjonering kontoer (IRAS) $ _______
Livsforsikring $ _______
Pengemarkedsfond $ _______
Markedsverdien av hjemmet $ _______
Markedsverdien av annen fast eiendom $ _______
Verdipapirfond $ _______
Pensjonsordning (401 (k) og / eller 403 (b)) $ _______
Personlige eiendeler (hjem møbler, smykker, og så videre) $ _______
Aksjer og annen egenkapital $ _______
Kjøretøy (bil, båt, og så videre) $ _______
Andre investeringsmidler $ _______
TOTAL VERDI AV EIENDELER $ _______

Eiendeler er bare én del av nettoformue ligningen. Etter du beregne dine totale eiendeler, må du finne ut hvor mange forpliktelser du har.

Gjeld Verdi
Billån $ _______
College lån $ _______
Kredittkort lån $ _______
Boliglån (s) $ _______
Boliglån egenkapital linje $ _______
Andre lån $ _______
TOTAL VERDI AV GJELD $ _______

Når du har funnet både forvaltningskapital og total gjeld, bruke følgende formel for å bestemme din totale netto verdt:

Sum netto verdt = Totale eiendeler - Sum gjeld

Bestemme din nettoformue på en jevnlig basis er viktig fordi det tillater deg å holde orden på balansen mellom dine eiendeler og gjeld. Å vite din nettoformue kan du deretter bestemme hvilken investeringsstrategi å forfølge.

Basert på denne enkle matematisk formel, er nøkkelen til å øke din netto verdt å øke dine eiendeler og samtidig redusere dine forpliktelser. Investere hjelper deg å øke dine eiendeler. Kutte ned på levekostnader kan hjelpe deg å redusere gjeld.