Redigere et lag av en digital foto med Adobe Photoshop Elements

July 18  by Eliza

Du kan redigere en del av et bilde uten å endre resten av det ved å gjøre endringer i et bestemt lag i Adobe Photoshop Elements. Du trenger bare å sørge for at den delen du ønsker å redigere befinner seg på laget du har tenkt å redigere.

Redigere et lag av en digital foto med Adobe Photoshop Elements

Åpne flerlags bilde som du vil redigere i Elements.

Hvis du ikke ser lagpaletten på høyre side av vinduet (se figuren), klikker du på pilen til venstre for Palette Bin i nedre høyre hjørne av vinduet for å utvide palettene, klikk deretter kategorien Lag .

Redigere et lag av en digital foto med Adobe Photoshop Elements

I lagpaletten, klikker du på lag som du vil redigere.

Klikke et lag gjør det det aktive laget.

Redigere et lag av en digital foto med Adobe Photoshop Elements

Gjør de endringene du ønsker på det aktive laget.

Endre størrelsen på et bilde på et lag ved å velge Bilde → Resize → Bildestørrelse. For finjustering, velge Bilete → Resize → Scale. Flytt et bilde på et lag ved å dra et bilde med flytteverktøyet, som vist i denne figuren. For fine kontroll (trinn på 1 pixel), hold nede Ctrl-tasten mens du trykker på piltastene. Clo ne og flytte et bilde på et lag ved å velge flytteverktøyet og Alt-dra en kopi av bildet til den nye plasseringen.

Redigere et lag av en digital foto med Adobe Photoshop Elements

Velg Fil → Lagre for å lagre arbeidet ditt.

Ditt lag har blitt redigert.