Redigering Filegenskaper

December 21  by Eliza

Hver fil som er lagret på harddisken din har knyttet til seg et sett med egenskaper. Disse filegenskaper indikerer egenskapene for filen, for eksempel om det er skrivebeskyttet skjult. Filegenskaper kan også gi informasjon om filen, for eksempel hvor mye diskplass den bruker og hvilket program det er åpnet med.

For å endre disse filegenskaper har du lov til å endre (noen, for eksempel filstørrelse, kan ikke endres direkte) du trenger for å vise dialogboksen Egenskaper for filen. Den vanlige måten er å bare høyreklikke på filen og velg Egenskaper på hurtigmenyen. (Se figur 1)

Redigering Filegenskaper

Figur 1. Dialogboksen Egenskaper for en fil.

Antall faner og egenskapene som vises i dialogboksen vil være forskjellig for ulike typer filer. Du kan

Du kan endre noen egenskapene som vises i dialogboksen mens andre er for din informasjon. Å gjøre endringer til egenskaper kan påvirke hvordan filen er behandlet av Windows eller av andre programmer. For eksempel, noen søker programmer lar deg søke basert på informasjon som er lagret i en filens egenskaper.

Dette tipset (12986) gjelder for Windows 7.