Redigering Kommentarer

December 9  by Eliza

Når en kommentar har blitt lagt til en celle i et regneark, er det enkelt å redigere kommentaren. Alt du trenger å gjøre er å høyreklikke på en celle som en kommentar er festet, så kan du velge Rediger Kommentar fra den resulterende hurtigmenyen. Hvis du foretrekker det, kan du enkelt velge cellen som har en kommentar festet og velg Rediger Kommentar fra Sett inn-menyen. Enten metoden gir innsettingspunktet vises på innsiden av kommentaren tekstboksen. Deretter kan du legge til mer tekst eller slette tekst, som ønsket.

En annen måte å redigere kommentarer er tilgjengelig hvis du har alle kommentarene som vises på skjermen, i stedet for bare kommentar indikatorer. I dette tilfellet, kan du redigere en kommentar rett og slett ved å plassere innsettingspunktet i tekstboksen og klikke på museknappen. Kommentaren tekstboksen blir aktiv og du kan redigere til hjertet ditt innhold.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2241) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Redigere kommentarer.