Referansetyper i Java

June 10  by Eliza

En referansetype er en datatype thatâ € ™ s basert på en klasse i stedet for på en av de primitive typer som er innebygd i Java-språket. Klassen kan være en klasse thatâ € ™ s gitt som en del av Java API klassebibliotek eller en klasse som du skriver selv.

Uansett, når du oppretter et objekt fra en klasse, tildeler Java mengden minne objektet krever å lagre objektet. Da, hvis man tilordner objektet til en variabel, den variable er faktisk tildelt en referanse til objektet, og ikke selve objektet. Denne referansen er adressen til den minnelokasjon der objektet er lagret.

Å erklære en variabel ved hjelp av en referansetype, du bare liste klassenavnet som datatype. For eksempel definerer følgende uttalelse en variabel som kan referere til objekter som er opprettet fra en klasse som heter Ball:

Ball b;

Du må oppgi en import-setning for å fortelle Java hvor du finner den klassen.

For å opprette en ny forekomst av et objekt fra en klasse, bruker du den nye nøkkelordet sammen med klassenavnet:

Ball b = new Ball ();

En av de viktigste begrepene i å jobbe med referansetyper er det faktum at en variabel av en bestemt type doesnâ € ™ t faktisk inneholder et objekt av denne typen. I stedet inneholder den en referanse til et objekt av riktig type. En viktig bieffekt er at to variabler kan referere til det samme objektet.

Vurdere disse påstandene:

Ball b1 = ny Ball ();
Ball b2 = b1;

Her, både B1 og B2 refererer til samme instans av Ball-klassen.