Repaginating dokumentet i en makro

October 12  by Eliza

Det er vanlig å bruke makroer å endre dokumenter på en eller annen måte. For eksempel kan du bruke en makro for å sette inn tekst, eller for å sette inn side, kolonne eller inndelingsskift. Å gjøre noen av disse handlingene kan påvirke paginering av et dokument, noen ganger dramatisk. Hvis du endrer dokumentet ved hjelp av en makro, og deretter prøve å finne ut sideantallet av dokumentet (med BuiltInDocumentProperties eiendom), vil Word ikke returnere riktig antall sider. I stedet vil den returnere sideantallet før endringene ble gjort.

Løsningen er å alltid sørge for at du tvinge Word til paginerer før du prøver å bestemme sideantall. Følgende metode vil gjøre paginering:

ActiveDocument.Repaginate

Etter denne metoden er utført, kan du trygt (og trygt) bruke BuiltInDocumentProperties eiendom for å fastslå gjeldende sideantall.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (352) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Repaginating dokumentet i en makro.