Reversecelleinnhold

December 12  by Eliza

Har du noen gang ønsket å reversere innholdet i hva som finnes i en celle? Bruke Reverse makro, kan du enkelt endre "Min tekst" til "txet yM." Makroen er lærerikt i teknikker for å få tilgang til og endre innholdet i en celle.

Sub Reverse ()
Hvis ikke ActiveCell.HasFormula Deretter
sRAW = ActiveCell.Text
snew = ""
For J = 1 Til Len (sRAW)
snew = Mid (sRAW, J, 1) + snew
Neste J
ActiveCell.Value = snew
End If
End Sub

Denne makroen påvirker bare en enkelt valgte celle, og det vil ikke gjøre noen endringer i en celle som allerede inneholder en formel.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2322) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Revercelleinnhold.


In Verbindung stehende Artikel