Roterende Presentasjon Objekter

February 5  by Eliza

I utviklingen av en presentasjon, kan du opprette lysbilder. På disse lysbildene plassere deg objekter, for eksempel tekstbokser og bilder. Som du får lysbildene å vises akkurat slik du vil, gir Presentasjon verktøy som lar deg enkelt rotere disse objektene for den effekten du ønsker. Slik gjør du:

  1. Klikk én gang på objektet for å velge det. (Hvis du ønsker å rotere teksten, må du klikke på boksen som omgir teksten.)
  2. Klikk Ordne | Roter. Presentasjonen gir fire roterende alternativer.
  3. Klikk på rotasjon alternativet du ønsker.

Det er det; objektet roteres som du angav i trinn 3. De fire alternativene som er nevnt i trinn 2 (de som du kan velge) er som følger:

  • Roter med klokken 90 Degrees
  • Roter mot klokken 90 Degrees
  • Vend horisontalt
  • Vend vertikalt