Sammenslåing Cells

October 16  by Eliza

En standard arket består av celler, lagt ut i et gitterlignende mønster av rekker og kolonner. Du kan ha et behov for å endre dette mønsteret, og måten å gjøre det på er ved å slå sammen celler. Ark kan du enkelt slå sammen en rekke celler i en enkelt celle.

For å slå sammen celler, velger du bare celleområdet du ønsker å slå sammen og deretter klikker du på Slå sammen celler på verktøylinjen. (Se figur 1)

Sammenslåing Cells

Figur 1. Slå sammen celler verktøyet brukes til å kombinere en rekke celler.

Hvis cellene du har valgt inneholder noen data, så Sheets gjør at du vet at innholdet i alle celler unntatt øverst til venstre man vil gå tapt hvis du fortsetter med sammenslåingen. (Hvis du er OK med det, klikker du OK når du blir bedt.)

Når et celleområde er slått sammen, kan du fortsatt vise til den sammenslåtte cellen i formler. Du gjør dette ved å bruke adressen til den øverste venstre celle i det fusjonerte rekkevidde. For eksempel, hvis du slår sammen celler E3 og E4 til en enkelt celle, så ville du referere til den nye, sammenslåtte cellen ved hjelp av adresse E3. (Hvis du bruke adressen E4 i en formel, behandler Sheets det som en tom celle, ikke som innholdet i det fusjonerte serien.)

Hvis du ønsker å Del cellene en tidligere fusjonert gruppe celler, velger du bare den sammenslåtte cellen, klikker du på nedoverpilen til høyre for den Merge Cells verktøyet, og velg fletting alternativet.