SAP Industry Solutions

April 25  by Eliza

SAP tilbyr mer enn 25 bransjespesifikke ERP-løsninger, som gir et skreddersydd system for å bidra til å gi et selskap en oversikt over bransjespesifikke forretningsprosesser. Å bidra til å definere kravene i sektorer enkelte industri ble bransjeløsning kart som er opprettet i samarbeid med bransjespesifikke brukergrupper, partnere og SAP utviklingsteam. SAP tilbyr i dag følgende industri sett:

Luftfart og forsvar High-tech Gruvedrift
Automotive Høyere utdanning og forskning Olje og gass
Banking Hotell tjenester Legemidler
Kjemikalier Industrimaskiner og Posttjenester
Forbrukerprodukter komponenter Profesjonelle tjenester
Forsvar og sikkerhet Forsikring Offentlig sektor
Prosjektering, bygging, Biovitenskap Jernbanetjenester
og operasjoner Logistikk tjenesteleverandører Detaljhandel
Finansielle tjenesteytere Media Telekommunikasjon
Helsetjenester Mill produkter Verktøy