SAS Prosedyrer og deres plassering i SAS guide Enterprise

September 28  by Eliza

Oppgavene i SAS Guide Enterprise og SAS Add-In for Microsoft Office dekker et bredt spekter av SAS evner. Disse SAS oppgavene er enkle å bruke grensesnitt som skaper SAS-programmer for å gjøre sitt arbeid. Programmene ringe på SAS prosedyrer, hvor hver prosedyre representerer en spesialisert evne. Og for å gjøre det enda mer interessant, SAS (selskapet) gir disse prosedyrene i produktpakker, som må lisensiert separat for kundene å bruke dem. Med alt dette på jobb, kan det være vanskelig å holde oversikt over hvilke oppgaver bruker hvilke prosedyrer som må som SAS produkter.

Tabellen nedenfor legger det ut for deg: alle oppgavene, hvordan du finner dem i menyen, hvilke prosedyrer de bruker, og som SAS produkter er involvert.

Oppgave Meny Beliggenhet SAS Prosedyrer SAS Produkter
Importer data (Excel) Fil → Importer data DATA trinn; IMPORT Base SAS
Åpen Kart Fil → Åpne DATA trinn Base SAS
Lineære modeller Oppgaver → ANOVA GLM SAS / STAT
Blandede Modeller Oppgaver → ANOVA BLANDET SAS / STAT
Nonparametric One-Way ANOVA Oppgaver → ANOVA NPAR1WAY SAS / STAT
One-Way ANOVA Oppgaver → ANOVA ANOVA; GPLOT SAS / STAT; SAS / GRAPH
t Test Oppgaver → ANOVA TTEST SAS / STAT
CDF Tomter Oppgaver → Capability MULIGHET SAS / QC
Histogrammer Oppgaver → Capability MULIGHET SAS / QC
PP Tomter Oppgaver → Capability MULIGHET SAS / QC
Sannsynlighets Tomter Oppgaver → Capability MULIGHET SAS / QC
QQ Tomter Oppgaver → Capability MULIGHET SAS / QC
Box Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
c Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
Individuelle Målinger Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
Mener og Range Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
Gjennomsnitt og standardavvik Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
np Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
p Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
u Chart Oppgaver → Kontroll Charts Shewhart SAS / QC
Tilføy Table Oppgaver → data SQL Base SAS
Sammenligne data Oppgaver → data SAMMENLIGN Base SAS
Lag Format Oppgaver → data FORMAT Base SAS
Data Set attributter Oppgaver → data DATASETT Base SAS
Slett datasett og formater Oppgaver → data SLETT Base SAS
Last ned datafiler til PC Oppgaver → data SQL Base SAS
Filter og Sorter Oppgaver → data SQL Base SAS
Query Builder Oppgaver → data SQL Base SAS
Tilfeldig utvalg Oppgaver → data SURVEYSELECT SAS / STAT
Rang Oppgaver → data RANK Base SAS
Sortering av data Oppgaver → data SORT Base SAS
Del kolonner Oppgaver → data TRANS Base SAS
Stack kolonner Oppgaver → data TRANS Base SAS
Standardisere data Oppgaver → data STANDARD Base SAS
Tabell Analyse Oppgaver → data FREQ Base SAS
Transponere Oppgaver → data TRANS Base SAS
Last opp data til SAS Server Oppgaver → data SQL Base SAS
Import fra SPSS Oppgaver → data IMPORT SAS / TILGANG Interface til PC Filformater
Import fra JMP Oppgaver → data IMPORT SAS / TILGANG Interface til PC Filformater
Import fra Stata Oppgaver → data IMPORT SAS / TILGANG Interface til PC Filformater
Karakterisere data Wizard Oppgaver → Beskriv INNHOLD; Univariate; FREQ SAS / STAT
Distribusjon Analyse Oppgaver → Beskriv Univariate SAS / STAT
Liste data Oppgaver → Beskriv PRINT Base SAS
Listerapport Oppgaver → Beskriv RAPPORT Base SAS
One-Way Frekvenser Oppgaver → Beskriv FREQ Base SAS
Oppsummert statistikk Oppgaver → Beskriv BETYR Base SAS
Sammendrag Tabeller Oppgaver → Beskriv Tabuleringene Base SAS
Området Plot Oppgaver → Graf GPLOT SAS / GRAPH
Stolpediagram Oppgaver → Graf GCHART SAS / GRAPH
Bar-Linje Chart Oppgaver → Graf GBARLINE SAS / GRAPH
Box Plot Oppgaver → Graf GPLOT SAS / GRAPH
Boble Plot Oppgaver → Graf GPLOT SAS / GRAPH
Contour Plot Oppgaver → Graf GCONTOUR SAS / GRAPH
Lag kart Feature Table Oppgaver → Graf GPROJECT SAS / GRAPH
Donut Chart Oppgaver → Graf GCHART SAS / GRAPH
Linje Plot Oppgaver → Graf GPLOT SAS / GRAPH
Kart Graf Oppgaver → Graf Gmap SAS / GRAPH
Pie Chart Oppgaver → Graf GCHART SAS / GRAPH
Radar Chart Oppgaver → Graf GRADAR SAS / GRAPH
Spredningsdiagram Oppgaver → Graf GPLOT; G3D SAS / GRAPH
Overflate Plot Oppgaver → Graf G3D SAS / GRAPH
Tile Chart Oppgaver → Graf GTILE SAS / GRAPH
Modellen Scoring Oppgaver → Modell Scoring NONE SAS Enterprise Miner
Canonical Korrelasjon Oppgaver → Multivariat CANCORR SAS / STAT
Cluster Analysis Oppgaver → Multivariat CLUSTER, TREE, FASTCLUS SAS / STAT
Korrelasjoner Oppgaver → Multivariat CORR Base SAS
Diskriminant analyse Oppgaver → Multivariat DISCRIM SAS / STAT
Faktor Analyse Oppgaver → Multivariat FACTOR SAS / STAT
Principal Components Oppgaver → Multivariat PRINCOMP SAS / STAT
Pareto Chart Oppgaver → Pareto PARETO SAS / QC
Generaliserte lineære modeller Oppgaver → Regresjon GENMOD SAS / STAT
Lineær regresjon Oppgaver → Regresjon REG SAS / STAT
Logistisk regresjon Oppgaver → Regresjon LOGISTIC SAS / STAT
Ikke-lineær regresjon Oppgaver → Regresjon NLIN SAS / STAT
Rednings Tabeller Oppgaver → Survival Analysis LIFETEST SAS / ETS
Proporsjonale Hazards Oppgaver → Survival Analysis PHREG SAS / ETS
ARIMA Modellering og prognoser Oppgaver → Time Series ARIMA SAS / ETS
Grunnleggende Casting Oppgaver → Time Series PROGNOSE SAS / ETS
Lag tidsseriedata Oppgaver → Time Series Tidsserier SAS / ETS
Prognose Studio Lag Project Wizard Oppgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Prognose Studio Åpne prosjekt Wizard Oppgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Prognose Studio Styr Wizard Oppgaver → Time Series Prognose Studio SAS Forecast Server
Forberede tidsseriedata Oppgaver → Time Series UTVID SAS / ETS
Regresjonsanalyse av paneldata Oppgaver → Time Series TSCSREG SAS / ETS
Regresjonsanalyse med autoregressiv feil Oppgaver → Time Series AUTOREG SAS / ETS
Oppdater bibliotek Metadata Verktøy Metalib Base SAS
Tildele prosjektbiblioteket Verktøy Libname Base SAS