Se Import og eksport Numbers når investere i Crude Oil Commodities

August 26  by Eliza

Når du planlegger dine investeringer i oljevaremarkedet, til et annet par av numrene følger nøye med på er eksport- og importtall. Eksporten er forskjellig fra produksjon: Et land kan produsere mye olje og bruker det meste, om ikke alt, av det - som USA gjør.

På den andre enden av spekteret, kan et land produsere rikelig med olje og eksport meste av det, slik tilfellet er i de forente arabiske emirater.

Identifisere de beste eksportland gjør at du kan fokusere på de landene som faktisk genererer inntekter fra å selge råolje til andre land. Land som er netto eksportører av råolje stand til å dra nytte enormt fra olje-boom, og du kan komme inn på handlingen ved å investere innenlands i disse landene. Nedenfor er de oljeeksporterende landene i 2009.

Rang Land Daglig oljeeksport (millioner fat)
1 Saudi-Arabia 8.1
2 Russland 7.1
3 De forente arabiske emirater 2,5
4 Iran 2.3
5 Norge 2.3
6 Kuwait 2.2
7 Nigeria 2.1
8 Venezuela 1.9
9 Algerie 1.8
10 Angola 1.7

Kilde: Energidepartementet