Seeing inneholder bokmerker og

January 16  by Eliza

Bookmarking funksjonen i Word har mange bruksområder. Som du begynner å lære de bruker og skape flere og flere bokmerker, kan det være vanskelig å huske hvor bokmerker er i dokumentene. Mens du enkelt kan hoppe fra et bokmerke til en annen, noen ganger er det lettere å bare se hvor bokmerkene dine er på et øyeblikk. Word gjør dette enkelt ved å gjøre følgende:

  1. Velg Alternativer på Verktøy-menyen. Dette viser dialogboksen Alternativer.
  2. Kontroller at kategorien Vis er valgt. (Se figur 1)

    Seeing inneholder bokmerker og

    Figur 1. Vis kategorien i dialogboksen Alternativer.

  3. Kontroller at Bokmerker er merket.
  4. Klikk på OK.

Nå vil du se små, grå parentes rundt ord eller uttrykk som er bokmerkede. Hvis du ser en liten grå I-bjelke i teksten din, betyr det at det er et bokmerke innstilt på at ett sted, i stedet for et ord eller uttrykk som er angitt. Disse merkene vises bare på skjermen; de ikke skrive ut med dokumentet. Hvis du reversere trinnene ovenfor, er indikatorer bokmerket fjernet fra skjermen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1674) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Seeing Hvor bokmerker er.